Một số chương trình phát sóng ngày 18-2

Thứ Ba, 18/02/2020, 01:07:27
06:15 Chào Ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: "Quản lý vật liệu xây dựng: Nhìn từ Nghị định 95/2019/NĐ-CP"

09:00 Dân tộc và phát triển: Bản Mường giữa lòng Hà Nội

10:00 Thủ đô ngày mới: Nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Bí mật đường biên giới (phần 3, tập 10)

14:30 Giao thông kết nối: Ngành giao thông vận tải bảo đảm hoạt động trong mùa dịch

15:30 Chuyện ở cơ sở: Những bí thư 8x ở Định Hóa

18:00 Góc chuyện xưa: Những ngọn cờ thi đua yêu nước

18:15 45 phút Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình (phần 5)

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Mục tiêu ngành nông nghiệp năm 2020

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Thí điểm hợp nhất ba văn phòng: Hiệu quả chưa như kỳ vọng

20:45 Đường tới tương lai: Học tập suốt đời - Xu thế của thời đại

21:00 Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau (tập 20)

22:00 Thời sự