Một số chương trình phát sóng ngày 11-2

Thứ Ba, 11/02/2020, 02:49:40

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Những bất cập trong quản lý nhà chung cư

09:00 Dân tộc và phát triển: Bảo tồn ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số

10:30 Nhìn từ Hà Nội: Ứng xử đúng trong phòng chống dịch nCoV

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: Cơ hội và thách thức của đường bay thẳng Việt - Mỹ

15:30 Chuyện ở cơ sở: Miền quê đáng sống

16:45 Năng lượng và Cuộc sống: Cơ hội và thách thức cho ngành dầu khí năm 2020

18:00 Góc chuyện xưa: Bùi Bằng Ðoàn và câu chuyện về trọng dụng người tài, đức

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình (Phần 4)

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Chè hữu cơ, hướng đi mới ở Thái Nguyên

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nêu gương - Việc cần làm ngay

20:45 Ðường tới Tương lai: Lên phương án dạy học trực tuyến mùa dịch

22:00 Thời sự