Một số chương trình phát sóng ngày 28-1

Thứ Ba, 28/01/2020, 01:57:45

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Việt Nam hùng cường:

Mong ước đầu năm!

09:00 Dân tộc và phát triển: Xuân về trên bản Thái

10:00 Thủ đô ngày mới: Xuân ấm từ hiệu quả phát triển

kinh tế cho hộ nghèo Thủ đô

11:30 Thời sự

12:45 Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam: Chủ đề " Sắc Xuân"

14:00 Ca nhạc: Tình yêu từ Hà Nội

14:30 Giao thông kết nối: Những cung đường mùa xuân

15:30 Chuyện ở cơ sở:

Chuyện nông dân Việt Hồng làm giàu từ trồng hoa

18:00 Góc chuyện xưa:

Bình dân học vụ và bài học cho cải cách giáo dục

18:15 45’ chiều

20:00 Nông nghiệp chuyển động:

Ngày xuân trên những miền quê nông thôn mới

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Sự lãnh đạo đúng đắn

của Ðảng - Cội nguồn của mọi thành công

20:45 Ðường tới tương lai:

Dạy và học không phụ thuộc sách giáo khoa

22:00 Thời sự

22:40 Tận hưởng bản sắc Việt:

Du lịch đường sông cùng Saigontourist