Một số chương trình phát sóng ngày 23-7

Thứ Ba, 23/07/2019, 02:13:58

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Gắn đào tạo nghề cho người khuyết tật với yêu cầu doanh nghiệp

09:10 Góc nhìn văn hóa: Bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

10:45 Giao thông kết nối: Phát triển giao thông công cộng

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Người Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo

15:30 Thủ đô ngày mới

18:15 Phụ nữ Việt: Có một mái ấm ở bản Lác

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Tháo gỡ khó khăn để ngành mía đường hội nhập

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Thái Nguyên gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

20:45 Đường tới tương lai: Ươm mầm khởi nghiệp từ giảng đường

22:00 Thời sự