Một số chương trình phát sóng ngày 26-6

Thứ Tư, 26/06/2019, 03:58:52

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

10:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

11:30 Thời sự

13:30 Ca nhạc: Gửi tình trong câu hát

17:00 Ðiểm đến: Ánh đèn nơi thành thị - Tập 9

18:00 Thương trường và Pháp luật : "Áp phe" truyền thông để độc quyền thị trường?

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:05 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Ngành gỗ trước yêu cầu phát triển thương hiệu quốc tế

20:20 Chuyện ở cơ sở: Những người "thắp lửa" ở Tam Hồng

20:30 Vấn đề và sự kiện: Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

22:00 Thời sự