Một số chương trình phát sóng ngày 21-6

Thứ Sáu, 21/06/2019, 02:52:50

06:30 Thời sự

07:45 Vấn đề và sự kiện: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (kỳ 2)

08:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Ðề Gi - Vũng Bồi vẻ đẹp ngủ quên

10:35 Nhịp sống kinh tế

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Ðường xích đạo: Những dòng sông của mặt trời

11:30 Thời sự

14:30 Thương trường và Pháp luật

18:00 Tạp chí Lao động và Xã hội: Những điểm mới
trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

18:15 Sông nước miệt vườn: Lễ hội cúng biển Mỹ Long

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:05 Quy hoạch và xây dựng

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Khó khăn trong huy động nguồn vốn triển khai các dự án cấp điện nông thôn

20:30 Bình luận phê phán

20:45 Ký sự miền trung

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự