Một số chương trình phát sóng ngày 27-5

Thứ Hai, 27/05/2019, 02:51:27

06:30 Thời sự

07:15 Đời sống văn nghệ: Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”

09:10 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Khám phá Trung tâm đổi mới sáng tạo Internet vạn vật

09:30 Sắc màu dân tộc: Độc đáo điệu múa giáo cờ giáo quạt làng Giắng

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Dòng nước êm đềm

11:30 Thời sự

15:30 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

15:55 Sống khỏe: Cẩn trọng với thẩm mỹ không an toàn

18:15 Câu chuyện hội nhập: Di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:05 Giao thông kết nối: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh ngày ấy và bây giờ

20:30 Bình luận - Phê phán: Giúp làng nghề thích ứng nhu cầu mới và tiếp tục phát triển

20:45 Trang địa phương: Đưa các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị đến gần hơn với du khách

22:00 Thời sự