Tham quan

Thứ Bảy, 19-07-2014, 17:00

-Này các ông ơi, có tài liệu nói chi phí cho các công trình nghiên cứu khoa học dành không ít cho các hoạt động tham quan! - Tham quan để học hỏi điều hay, điều lạ cũng giúp ích cho công trình khoa học chứ! - Thì có ai phủ nhận điều đó đâu, nhưng trong danh sách những người đi tham quan không chỉ có những nhà khoa học.

- Thế thì có những ai?

- Thấy có không ít những người hoạt động trong cơ quan chính quyền...

- Họ cũng là những người duyệt đề tài, đi để biết cũng là tốt chứ sao?

- Lại còn "danh sách gửi" là gia đình các vị đó cho nên có cả "nhà khoa học nội trợ" có "nhà khoa học nhí"... Rồi còn đoàn tham quan.

- Thế ông không nghe báo cáo về những đoàn tham quan của nước ta à?

- Báo cáo nói thế nào?

- Có một số nước nói, họ phải tiếp quá nhiều đoàn tham quan đều hỏi những vấn đề giống nhau. Phải nói đi nói lại những vấn đề đã nói cũng làm cho họ kém hào hứng trao đổi.

- Thế các đoàn tham quan không báo cáo những gì thu thập trong các chuyến tham quan hay sao?

- Chắc cũng có báo cáo nhưng hình như người nhận cũng không đọc kỹ.

- Lại còn...

- Còn gì nữa?

- Họ còn nói, sau khi nghe báo cáo thì không thấy đoàn yêu cầu khảo cứu mà chỉ đòi đi xem các danh lam thắng cảnh và đến các trung tâm thương mại mua sắm.

- Thế là du lịch chứ tham quan học hỏi gì! - Cũng là sự lãng phí, là sự lợi dụng. Đã biết từ lâu cũng đã có chỉ thị uốn nắn nhưng vì sao không ngăn chặn được?

- Thì nên hỏi ông ra chỉ thị uốn nắn! - Họ lại đổ cho "cơ quan chức năng"!

NHÂN NGHĨA