Ngập và khát

Thứ Bảy, 30-08-2014, 17:00

Đến chơi, thấy bạn đang vào mạng, anh bạn trầm trồ:
- Quý hóa quá, bằng ấy tuổi mà vẫn cập nhật thông tin!

- Làm sao sống mà thiếu thông tin. Trước đây chúng ta cũng mọi cách tìm thông tin đấy thôi. Bây giờ nối mạng toàn cầu thì thông tin đầy ắp. Lại còn Bách khoa toàn thư mở, không phải vất vả tra cứu như chúng ta trước đây!

- Đúng là rất thuận tiện nhưng là "chết ngập"...

- Sao?

- Thông tin thì nhiều đấy nhưng nhiều thông tin trùng lắp, thiếu kiểm chứng, có không ít thông tin sai hoặc có những bình luận định hướng sai... chẳng "ngập" là gì?

- Nhưng cũng nhiều thông tin đúng và có những định hướng nhiều chiều cho người đọc lựa chọn!

- Đúng như ông nói, nhưng khá vất vả chọn lựa. Xem ra vào mạng bây giờ phải là những người có bản lĩnh vững vàng mới có thể định hướng được tư duy của mình để khỏi bị lệ thuộc. Mừng nhưng không đơn giản đâu. Cho nên bây giờ vừa "ngập" vừa "khát".

- "Khát" gì?

- Tràn "ngập" những thông tin trùng lặp, thiếu kiểm chứng như trên tôi đã nói với ông...

- Còn "khát"?...

- Khát những thông tin chân thực và bổ ích, kịp thời, nhưng những thông tin của cơ quan có thẩm quyền thường chậm và không ít trường hợp một chiều!

NHÂN NGHĨA