Không nghe dân à!

Chủ Nhật, 11-05-2014, 03:34

- Này các ông ơi, họ đang hét toáng lên chuyện "không nghe dân!". Họ lu loa trên đường phố. Hùa nhau lu loa trên mạng!

- Là chuyện gì thế?

- Họ nói: Họ là dân. Những kiến nghị của họ không được chấp nhận là không nghe dân!

- Cái kiến nghị có mấy chục người ký đòi sửa điều luật này điều luật nọ chứ gì?

- Đúng!

- Họ là dân, cũng không phải dân thường đâu, nhưng cũng là dân. Nhưng còn mấy chục triệu đồng bào không đồng ý với họ cũng là dân chứ!

- Dân ta bây giờ muốn ổn định, có thêm bạn bè để đất nước phát triển, dân yên tâm làm ăn. Còn họ muốn gây rối là không hợp lòng dân. Nghe theo họ thì mới là không nghe dân.

- Nói cho họ biết, "không nghe dân thì tội to lắm đấy!".

NHÂN NGHĨA