Hết mình !

Chủ Nhật, 06-04-2014, 10:53

Hết mình được hiểu nghĩa thông thường là không để lại phần nào, không e dè, do dự. Hết mình với công việc. Hết mình ủng hộ nhân tố mới, việc làm tốt. Đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng hết mình.

Không phải ý nghĩ gì, việc làm gì của anh ta cũng đúng nhưng với động cơ trong sáng, khi nhận ra thiếu sót anh ta cũng chân thành nhận lỗi và sửa chữa hết mình, cho nên được đồng nghiệp thông cảm!

- Nghe ông bạn phân tích như thế chúng tôi cũng hiểu thêm ra. Nhưng ông chỉ phân tích những mặt tích cực của hành vi hết mình.

- Có mặt tiêu cực nữa sao?

- Thì họ nói "chơi hết mình!" - Làm việc hết mình thì cũng phải chơi hết mình chứ sao! - Ông cứ đến bữa nhậu và quán bia mà xem họ "hết mình".

- Sao?

- Họ "hết mình", "trăm phần trăm", bốn tay mở hết bốn thùng bia, ba lít rượu rồi lảo đảo dìu nhau ra về hét vang đường "hết mình".

- Thật xấu hổ! Họ đã góp phần làm cho đất nước còn nghèo như ta nhưng tệ uống bia rượu vào hàng đầu các nước Đông - Nam Á và xếp thứ bậc cao trên thế giới. Thật xấu hổ!

NHÂN NGHĨA