Bàn góp sự đời

Dù sao cũng chỉ là lời đồn!

Chủ Nhật, 01-03-2015, 04:38

Ông mới được cất nhắc lên chức cũng nho nhỏ thôi nhưng đã có người xun xoe chào hỏi lấy lòng vì tuy ở tổ chức nho nhỏ nhưng cũng là thủ trưởng. Tuy nhiên vẫn không ít người cho rằng ông lên chức bằng "gối", bằng "phong bì", bằng "đồng hương đồng khói"... Cũng chỉ là dư luận thôi, không có chứng cứ gì. Chỉ thấy ông cư xử lịch sự, thân mật với mọi người. Nhưng rồi dư luận vẫn cứ là dư luận, không ai khóa được miệng ai. Cho nên theo thói thường một số người tìm cách hỏi han thăm dò nơi ông vừa rời công tác ở đó ông là "phó" và bây giờ được cất nhắc lên chức "trưởng" ở cơ quan mới.

Hỏi thăm nhưng không ít người không muốn trả lời. Thấy nhiều người không muốn trả lời do đó một số người lại càng hồ nghi, vì kinh nghiệm của họ nếu là tiếng tốt thì thường họ ca ngợi không hết lời tỏ vẻ luyến tiếc, còn không nói tức có điều gì đó không tiện nói ra thường là những nhận xét không hay. Chính vì thế mà họ phải tìm đến những người rất thân để hỏi:

- Cậu công tác với vị ấy gần mười năm thấy thế nào?

- Thì các cậu cứ công tác với ông ấy thì biết. Nhưng cảm giác đầu tiên thấy thế nào?

- Là con người hòa nhã!

- Với ai?

- Làm sao mà biết được! Cậu nói thế là có ý gì?

- Ðúng ông ấy là người hòa nhã nhưng với từng người.

- Thế là thế nào?

- Cậu thân tình thì nói thẳng dư luận ông ấy ở cơ quan cũ.

- Dư luận thế nào?

- Không ít người nói: "Ông ta thì trên lạy, dưới đạp", cậu hiểu câu nói "ông ấy hòa nhã với ai" của mình rồi chứ!

Thì ra dư luận nghe được về vị "thủ trưởng" mới không chỉ là lời đồn vu vơ nhưng cơ quan nào chẳng có anh bất mãn chuyện này chuyện khác rồi nói theo sự bực dọc cá nhân thì làm sao mà đúng được. Phải xem trong cách điều hành và quan hệ thực tế, không vội tin những lời đồn vì dù sao cũng chỉ là lời đồn!

NHÂN NGHĨA