Bàn góp sự đời

Cãi lại rất hay!

Chủ Nhật, 28-12-2014, 04:29

- Nhiều người đều thấy ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đi sát thực tế, có việc gì nghiêm trọng xảy ra liên quan tới hoạt động của ngành là ông có mặt, thấy rõ sai lầm của quản lý là ông có ý kiến xử lý ngay người đứng đầu, nhiều người hoan nghênh nhưng vẫn có vị không hài lòng.

- Họ nói sao?

- Ông ấy nói đại ý làm tư lệnh ngành thì phải để tâm nghiên cứu chính sách, quy chế, không nên lúc nào cũng ra đường xử lý những chuyện vụn vặt. Người góp ý lại đã từng làm tư lệnh một ngành quan trọng cho nên cũng được nhiều người quan tâm.

- Không thể coi những bộ phận hoạt động để nhân dân phàn nàn, những vụ tai nạn gây chết người, những hoạt động của bộ phận bị một số cơ quan thế giới xếp hạng kém là những chuyện vụn vặt!

- Nhưng cũng nên thấy những lời góp ý là chân thành và có lý. Trong cuộc chiến người ta bao giờ cũng đánh giá "những vị tướng cầm quạt" ngồi trong trướng nghĩ kế sách quan trọng hơn những vị tướng cầm gươm đao ngoài trận tiền đánh từng trận!

- Thì đúng rồi. Nhưng có nhà báo gặp ông Bộ trưởng hỏi xem ông nghĩ gì về nhận xét góp ý đó thì ông Bộ trưởng đó không có ý kiến bác bỏ nhưng cũng có lời nói lại đăng trên báo, ông đã xem chưa?

- Ông Bộ trưởng đó nói thế nào?

- Trong lúc có những hoạt động của không ít bộ phận trong ngành chưa được nhân dân bằng lòng, góp ý phê bình thì phải xuống tận nơi xem xét xử lý. Phải xuống dân để làm chính sách cho sát dân.

- Ô: "Phải xuống dân hiểu rõ từng việc để làm chính sách cho sát dân". Ðúng là một lời cãi hay!

NHÂN NGHĨA