Bữa ăn và bữa tiệc

Thứ Sáu, 16-05-2014, 06:03

Có ông tâm sự:

- Vừa rồi có bài báo nhắc lại một lời nói được gọi là danh ngôn "Không có bữa ăn nào miễn phí". Đúng, đó là một danh ngôn của một học giả tổng kết sự đời được lưu truyền, nhưng tôi vẫn băn khoăn.

- Điều gì khiến ông băn khoăn về một danh ngôn đã ghi trong sách của nhiều nước?

- Tôi hiểu ý câu nói đó, khi nhắc mọi người nên nhớ "không ai cho không ai cái gì"; mọi hành vi đều có mục đích của nó. Cho nên phải cảnh giác. Nhưng nói thế dễ bị lầm lẫn.

- Lầm lẫn thế nào?

- Trong xã hội, có tổ chức, một số cơ sở tôn giáo và những người có thiện tâm muốn bỏ tiền ra giúp đỡ người nghèo thiếu ăn bằng những "bữa cơm miễn phí". Ngay thời Pháp thuộc cũng có "Nhà thương làm phúc", ở đó cũng có bữa ăn đạm bạc nhưng cũng "miễn phí". Cho nên nói thế là phủ nhận những tổ chức xã hội từ thiện phi lợi nhuận, những người thực tâm!

- Nhưng trong xã hội có chuyện lợi dụng hay không?

- Có chứ, có nhiều nữa là đằng khác. Mà "lợi dụng" được cái gật đầu, cái chữ ký không thể chỉ bằng bữa ăn đạm bạc mà phải là bữa tiệc sang trọng ở những khách sạn nhiều sao! Ở đó còn có phong bì nặng để khách "tiêu vặt" chứ không chỉ có bữa ăn! Dự những bữa tiệc miễn phí đó đều là những món nợ phải trả.

NHÂN NGHĨA