Triệt hạ cây trong trường học

Thứ Bảy, 27-06-2020, 21:07
Tranh của họa sĩ: VĂN THỌ

Với tốc độ phi mã không thể kiểm soát nổi của thị trường bất động sản hiện nay, diện tích sân trường học càng ngày càng bị thu hẹp lại. Và cây xanh - lá phổi xanh - đặc biệt là những gốc phượng thân thương bao đời gắn với tuổi học trò càng ngày càng hiếm. Không may, một cây phượng trong một sân trường bất ngờ bật gốc dẫn đến cái chết của một học sinh... thế là rất nhiều trường vì sợ trách nhiệm đua nhau xuống tay triệt hạ loài cây này. Xin hãy dừng tay! Trồng cây, chăm sóc cây chính là trồng người, chăm sóc người! Đó chính là đạo lý giáo dục.

Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG

Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN

Tranh của họa sĩ: HÀ HUY CHƯƠNG

Tranh của họa sĩ: ZĨN

LÝ TRỰC DŨNG