Móng cột điện cao thế 220 KV... Bê tông trộn đất

Thứ Hai, 27-06-2016, 07:23

Thói gian dối trong xây dựng không dừng và ngày càng tinh vi. Còn nhớ năm 1976, trong một lần đi khảo sát hệ thống điện ở Hải Phòng chúng tôi đã chứng kiến cột điện cao thế 35 kV bị đổ do thép và bê-tông bị rút ruột. Đó là cái thời khốn khó bao cấp bạn có tiền cũng không thể mua nổi một kg xi-măng... Nhưng nay đã là năm 2016. Thế mà thép cho móng cột điện cao thế 220 kV bị “xơi” hết nên chỉ còn to bằng chiếc đũa!... Và kinh hoàng hơn, móng của nó được trộn bê-tông với đất! Nhất trái đất luôn.

LÝ TRỰC DŨNG