ẢNH THỜI... SỰ

Thứ Hai, 14-11-2011, 03:40
Hè phố là của chung Mạnh ai người nấy... dùng "Thủ đô xanh, sạch, đẹp" Buồn sao vẫn cảnh này.

Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Lời : LÊ BA

................................

Ảnh chụp trên phố Ðội Cấn (Hà Nội) tháng 10-2011.