Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về loa phường

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:26:48

NDĐT - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người dân về đài truyền thanh phường sau một năm thực hiện Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 1-8-2017 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về loa phường

Tại Cổng thông tin điện tử của TP Hà Nội (www.hanoi.gov.vn), người dân chọn mục Phiếu khảo sát Lấy ý kiến sau một năm thực hiện đề án 5133 và tiến hành trả lời bốn câu hỏi. Nội dung chủ yếu xoay quanh số lượng loa và cụm loa đang triển khai trên địa bàn các quận, phương thức tiếp nhận thông tin và lựa chọn việc trang bị thiết bị thông minh để thay thế loa truyền thanh phường. Những ý kiến khác có thể gửi trực tiếp về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Thời gian kết thúc khảo sát, lấy ý kiến người dân là ngày 25-10.

Kết quả đến chiều 10-10, trong số 315 người thực hiện khảo sát này, có tới hơn 70% ý kiến cần quyết liệt sắp xếp mạnh mẽ hơn, tiến tới bỏ loa trong quận và đánh giá mỗi quận có số lượng từ 10 đến 20 loa vẫn là nhiều. Tuy nhiên, hơn 57% người tham gia khảo sát không đồng ý với việc trang bị thiết bị thông minh để thay thế loa truyền thanh phường.

Trong một năm qua, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã sắp xếp lại hệ thống loa truyền thanh theo hướng hiệu quả, hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và trật tự mỹ quan đô thị. Mỗi phường duy trì từ 10 đến 20 loa. Số loa còn lại giữ nguyên hiện trạng, tạm dừng phát thanh. Riêng tại bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, loa phường chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh...) hoặc theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố.

Đề án cũng lựa chọn 250 hộ gia đình trên địa bàn năm phường (hai phường thuộc quận Ba Đình, hai phường thuộc quận Hoàn Kiếm, một phường thuộc quận Cầu Giấy) để thí điểm lắp thiết bị M-Gateway trong từng nhà dân để thay thế hệ thống loa phường. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, thiết bị thông minh này được đánh giá là không phát huy tác dụng, không được người dân quan tâm, sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Sở sẽ dựa trên kết quả khảo sát, ý kiến của người dân sau một năm triển khai Đề án để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố các phương án triển khai trong thời gian tới.

NGUYÊN TRANG