Cần “tích hợp” các chính sách giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 09/10/2018, 12:07:08

NDĐT- Trong Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội sáng 9-10 tại TP Đà Nẵng, các đại biểu cho rằng, cần tích hợp các chính sách giảm nghèo để lộ trình giảm nghèo đặt ra sớm về đích bằng kết quả thực tế, chứ không bằng những số liệu nằm trong báo cáo.

Cần “tích hợp” các chính sách giảm nghèo bền vững

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Sáng 9-10, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức khai mạc phiên họp toàn thể của Ủy ban lần thứ 11. Đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Tại phiên khai mạc, Ủy ban đã nghe Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB và XH) Đào Ngọc Dung trình bày Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình hai năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Theo Bộ trưởng LĐ,TB và XH Đào Ngọc Dung, cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước là 15,10%. Trong hai năm 2016-2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,59%, vượt so với chỉ tiêu đề ra từ 1 đến 1,5%/năm. Ước tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1 đến 1,3%. Đến nay, đã có tám huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a, có 19/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ra khỏi chương trình; 21/2.139 xã thuộc chương trình 135 hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới.

Tuy đã đạt được những kết quả trên, nhưng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ rõ, kết quả giảm nghèo trong hai năm 2016-2017 vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, nhưng kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1% /năm so với tổng số hộ thoát nghèo. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so với tổng số hộ nghèo. Hiện vẫn còn 23.341 hộ có thành viên là người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,42% hộ nghèo cả nước; chênh lệnh giàu-nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía bắc và Tây Nguyên.

Thảo luận các nội dung của báo cáo thẩm tra này, các đại biểu cho rằng, cần tìm giải pháp giảm nghèo bền vững và cần “tích hợp” các chính sách giảm nghèo để chỉ tiêu đề ra sớm về đích. Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị, Bộ LĐ,TB và XH cần phân tích, làm rõ để thấy được bức tranh nghèo đói hiện nay của cả nước. Báo cáo cho thấy tám nội dung trong Nghị quyết 76 cơ bản đạt mục tiêu về số lượng, điều quan trọng là chất lượng của các mục tiêu cần xem xét. Cứ 100 hộ thoát nghèo thì năm hộ rơi vào tái nghèo trở lại, cứ bốn hộ thoát nghèo thì phát sinh một hộ nghèo và hiện còn 16,6% thuộc diện bảo trợ xã hội, Nhà nước phải chăm lo.

Đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) đề xuất, cần tích hợp và vận dụng các chính sách về giảm nghèo sao cho hiệu quả. Vì hiện nay, các chính sách đang rất chồng chéo, chưa phù hợp, không hiệu quả. Trong chính sách xóa đói, giảm nghèo, phải phân biệt giữa “cái cho không” và “cái tạo điều kiện”. Chúng ta giảm các chính sách liên quan đến “cái cho không” nhưng phải tăng giá trị cho “cái tạo điều kiện”, phải tăng giá trị vốn vay cho hộ nghèo. Thí dụ như ở Hà Tĩnh, do ảnh hưởng về môi trường, về thiên tai mà nghèo lại tái nghèo, xuất hiện thêm nhiều hộ nghèo mới. Việc giải ngân vốn cho chính sách giảm nghèo cần được ưu tiên, làm nhanh để bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thống nhất với đại biểu Nguyễn Sơn, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đề nghị phải tích hợp chính sách nhưng phải tích hợp với các ban chỉ đạo vì hiện có quá nhiều ban. Đây là vướng của địa phương vì sự chồng chéo trong giải quyết, chỉ đạo khi nhiều ban cùng có trách nhiệm với chính sách giảm nghèo, thoát nghèo. Chính sự chồng chéo này mà thực tế hiện nay, nhiều chương trình, đề án giảm nghèo chưa thật sự đạt hiệu quả như mong muốn.

ANH ĐÀO