Sớm giải quyết vướng mắc việc lắp đồng hồ nước ở Hưng Yên

Thứ Hai, 11/06/2018, 08:59:38
 Font Size:     |        Print
 

Vận hành sản xuất nước tại Nhà máy sản xuất nước sạch Dạ Trạch của Công ty cổ phần xây dựng Huy Phát.

NDĐT - Hiện nay, việc đấu nối sử dụng nước sạch ở một số vùng nông thôn, tỉnh Hưng Yên gặp khó khăn do vướng mắc trong việc trả tiền lắp đồng hồ đo nước; vấn đề này cần được tỉnh Hưng Yên quan tâm xử lý hiệu quả, bảo đảm hài hòa quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp và chủ trương xã hội hóa việc cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn…

Theo phản ánh của một số người dân ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về việc Công ty cổ phần xây dựng Huy Phát, đơn vị chủ đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Dạ Trạch khi tiến hành lắp đặt, đấu nối nước cho hộ dân đã thu tiền đồng hồ nước, trái với điều 42, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, ngày 11-7-2007 của Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ nước sạch: “Đơn vị cung cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với các khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước”; đồng thời, mong muốn được làm rõ cơ sở pháp lý nào để Công ty cổ phần xây dựng Huy Phát thu phí lắp đặt đồng hồ nước tại điểm đấu nối?

Trước những thắc mắc của một số hộ dân về việc thu tiền lắp đặt đồng hồ đo nước, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Huy Phát, Đỗ Bá Đạt giải thích: Công ty thu tiền lắp đồng hồ đo nước trên tinh thần thỏa thuận với nhân dân là có cơ sở, bởi: Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, ngoài điều 42, thì điều 49 về đo đếm nước, nêu rõ “đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm và thiết bị phụ trợ khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”; điều 55 về quyền và nghĩa vụ của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước cũng nêu rõ “đầu tư lắp đặt đường ống đến điểm đấu nối bao gồm cả đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Còn theo quyết định 132/2009/QĐ-TTg ngày 2-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn có cho phép huy động vốn từ cộng đồng. Hơn nữa về phương án cụ thể của dự án nhà máy nước sạch Dạ Trạch của công ty được cấp có thẩm quyền tỉnh Hưng Yên phê duyệt cũng nêu rõ “người dân sẽ phải tự trả tiền đấu nối vào hệ thống cấp nước tập trung nếu có nhu cầu”. Đồng thời, trước khi tiến hành triển khai việc cung cấp và lắp đặt đồng hồ đo nước, công ty đã thông qua chính quyền xã, thôn để họp với nhân dân, thỏa thuận rõ việc lắp đồng hồ đo nước phải nộp tiền và trả lời những thắc mắc của người dân về điều 42 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP; những hộ nào nhất trí nộp tiền đồng hồ, đăng ký công ty mới tiến hành lắp đặt, đấu nối. Hiện nay, Công ty cổ phần xây dựng Huy Phát đã lắp đặt cho gần 6.000 hộ ở chín xã trong vùng dự án.

Hơn 20 năm qua, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra của tám tỉnh đồng bằng sông Hồng, bằng nguồn vốn vay và nguồn vốn ngân sách, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng 25 dự án nước sạch, cấp nước sạch cho 40 xã và thị trấn trong tỉnh; chiếm khoảng 25% tổng số xã, thị trấn ở tỉnh Hưng Yên. Những khu vực được hưởng thụ dự án nước sạch từ hai chương trình trên, người dân tham gia đóng góp khoảng 10% tổng mức đầu tư, để đấu nối, lắp đặt đồng hồ đo nước. Như vậy, chỉ bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn vay, việc mở rộng cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn rất chậm, khó khăn, do cả hai nguồn vốn này ngày càng hạn hẹp.

Để mở rộng, phát triển hệ thống cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn, từ năm 2014, tỉnh Hưng Yên thực hiện xã hội hóa việc cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 13 dự án đầu tư, cung cấp nước sạch cho 85 xã trong vùng dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đấu nối nước ở một số dự án xã hội hóa, nhiều hộ dân ở các xã: Đông Kết, huyện Khoái Châu; xã Song Mai, huyện Kim Động… chưa đồng tình việc phải trả tiền đồng hồ đo nước, cho rằng tiền đồng hồ đo nước do doanh nghiệp phải đầu tư theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

Trước vấn đề này, UBND tỉnh Hưng Yên đã họp với các ngành chức năng và ra thông báo số 211/UBND-TK1 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Quang Minh về “đấu nối đồng hồ cấp nước, phương án giá nước, chuyển nhượng các công trình cấp nước và hỗ trợ hộ nghèo đấu nối sử dụng nước sạch” nêu rõ: Việc đầu tư kinh phí đấu nối nước sạch là trách nhiệm của các đơn vị cấp nước, đến điểm giáp ranh hộ sử dụng nước (bao gồm cả đồng hồ đo nước và các thiết bị phụ trợ). Đơn vị cấp nước được thỏa thuận với các hộ dân để huy động kinh phí đấu nối đồng hồ nước sạch, nhưng phải được sự đồng thuận của các hộ dân, mức huy động công khai theo định mức quy định của UBND tỉnh. Kinh phí huy động từ đấu nối nước sạch được xử lý theo hai hình thức: được trừ dần vào tiền sử dụng nước hằng tháng, hoặc không tính vào chi phí hình thành giá nước...

Theo Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Hưng Yên, Lê Trung Kiên: các hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch phải trả tiền lắp đặt, đồng hồ đo nước, nên hộ nào có nhu cầu thực sự sẽ bỏ tiền ra đấu nối nước; hơn nữa các hộ dân sử dụng nước sạch theo giá của UBND tỉnh quy định với mức giá hiện nay là 6.800 đồng/m3, mức giá này chưa tính chi phí lắp đặt đồng hồ đo nước vào giá thành. Còn về tiền để lắp đặt đồng hồ, những hộ khó khăn có thể vay Ngân hàng CSXH ở các huyện theo chương trình tín dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.

Việc xã hội hóa việc cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn là hoàn toàn đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Hưng Yên, hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở tỉnh Hưng Yên khoảng 30% dân số trong tỉnh, còn khoảng 23 xã chưa có hệ thống nước sạch cung cấp cho nhân dân.

Do vậy, để tháo gỡ triệt để những vướng mắc trong việc lắp đồng hồ đo nước, tỉnh Hưng Yên nên công khai những dự án nước sạch được phép thỏa thuận với nhân dân về việc lắp đặt đồng hồ đo nước, hoặc đơn vị chủ đầu tư phải bỏ tiền đầu tư đồng hồ nước. Sớm xây dựng và ban hành đơn giá nước theo hai mức: giá nước người dân bỏ tiền lắp đồng hồ đo nước, giá nước doanh nghiệp bỏ tiền lắp đặt đồng hồ đo nước để nhân dân có cơ sở lựa chọn, thỏa thuận. Rà soát toàn bộ các trạm cấp nước tập trung, nhất là các trạm cấp nước đã được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay để có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, phương thức quản lý hợp lý, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách về nước sạch và vệ sinh môi trường, về xã hội hóa cung cấp nước sạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội… Như vậy sẽ giải tỏa những khúc mắc liên quan đến việc lắp đồng hồ đo nước, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào các xã chưa có nước sạch, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt ở tỉnh Hưng Yên lên 80% đến hết năm 2018.

PHẠM HÀ

Chia sẻ