Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, cây cổ thụ

Thứ Bảy, 07/04/2018, 19:55:58
 Font Size:     |        Print

Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) vừa có văn bản yêu cầu Chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định 39/2012/QÐ-TTg về Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật lâm sản nói chung và cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ nói riêng.

Cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xác nhận nguồn gốc của cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ đầu năm 2017 về Cục trước ngày 13-4.

PV

Chia sẻ