Hà Nam thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 06/04/2018, 22:49:10
 Font Size:     |        Print
 

Vận hành hệ thống xử lý rác thải thành điện năng tại Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị môi trường thuộc Công ty TNHH Thủy lực máy (Khu công nghiệp Ðồng Văn II, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Ảnh: QUANG MINH

Tỉnh Hà Nam vừa ban hành triển khai Ðề án tổng thể giảm ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là do sản xuất vật liệu xây dựng gây ra. Theo đó, giai đoạn 2016-2018, Hà Nam đề ra các giải pháp tập trung xử lý rác thải tồn đọng tại khu vực bãi rác cũ, không để tình trạng ô nhiễm phát sinh. Tổ chức để các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản phục hồi môi trường theo đúng kế hoạch trong các đề án, phương án cải tạo đã được phê duyệt. Các cơ sở thực hiện đo kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ gửi cơ quan quản lý nhà nước; các nhà máy xi-măng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động hệ thống khí thải, truyền tải số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường và vận hành thường xuyên hệ thống xử lý khí thải… chấm dứt hoạt động của các máng rót tự phát không phù hợp quy hoạch được duyệt trên sông Ðáy...

* Tỉnh Tiền Giang vừa ban hành lộ trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đến năm 2021 tỉnh cơ bản hoàn thành việc triển khai thực hiện thể chế hóa các chủ trương của Ðảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Ðịa phương sẽ giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Tỉnh phấn đấu có 10% số đơn vị tự chủ tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh tập trung cho mục tiêu hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành lập công ty cổ phần, trừ các bệnh viện và trường học; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như: Y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp... Từ nay đến năm 2025, Tiền Giang tiếp tục giảm tối thiểu đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; phấn đấu ít nhất 20% số đơn vị tự chủ tài chính; toàn bộ đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần cũng như tiếp tục giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh coi trọng thực hiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

PV và TTXVN

Chia sẻ