Trồng cây dịp Tết

Thứ Bảy, 10/03/2018, 21:00:13

Không có thống kê nào nêu rõ số lượng cây đã được trồng trong mỗi dịp Tết. Dăm năm trở lại đây, không ít lần báo đài đưa hình ảnh “Tết trồng cây”… Xin nhớ và phải hiểu ý nghĩa nhân văn của phong trào này.

Trồng cây dịp Tết

Chùm tranh của các họa sĩ: DUY LIÊN, LET và TÍN NHƯỢNG.

LÝ TRỰC DŨNG