Ý kiến nhà nông

Cần điều chỉnh Luật Hợp tác xã phù hợp thực tiễn

Thứ Sáu, 23/02/2018, 21:00:14
 Font Size:     |        Print

Mô hình hợp tác xã được Đảng, Nhà nước sớm quan tâm, vì nó đặc biệt quan trọng với cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Nguyên nhân vì dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, kinh doanh đơn lẻ, thiếu thông tin, thiếu công cụ sản xuất, cập nhật khoa học - kỹ thuật không đồng đều trên nền tảng trình độ văn hóa hạn chế.

Thí dụ, thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang, với khoảng 1.000 ha đất rừng thì chỉ có 34 hộ đồng bào các dân tộc Nùng, Dao. Không điện, đường, trường, trạm, sóng điện thoại, mạnh ai nấy sống dựa vào đất rừng… Tại những địa bàn như vậy, mô hình hợp tác xã là quan trọng.

Nhưng Luật Hợp tác xã năm 2012 mặc dù đã có nhiều bổ sung, sửa đổi, nhưng không thoáng, mở như Luật Doanh nghiệp năm 2014, khiến việc áp dụng luật xuất hiện nhiều phiền phức, bất cập. Theo Luật Doanh nghiệp, công ty không nhất thiết phải sử dụng con dấu pháp nhân, thì với hợp tác xã nhất thiết phải có và do công an tỉnh duyệt. Lộ trình đi từ thôn - xã - huyện - tỉnh để làm thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, trung bình phải từ 7 đến 10 ngày hoặc hơn. Trong khi đó thành lập công ty chỉ cần vài ngày là xong. Lập công ty chỉ cần một người đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật thì muốn lập hợp tác xã nhất thiết phải có bảy sáng lập viên.

Việc tổ chức hợp tác xã là yêu cầu bức thiết, nhất là với cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Và hy vọng rằng các nhà làm luật tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi luật một cách phù hợp với tình hình thực tế.

HOÀNG SẦM (Tả Phìn Hồ, Hà Giang)

Chia sẻ