Trà Vinh chuyển đổi hơn 7.500 ha đất trồng lúa

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:40:30
 Font Size:     |        Print

Năm 2018, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch chuyển đổi 7.515 ha đất trồng lúa sang trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hằng năm, cây ăn trái, trồng dừa và nuôi thủy sản.

Trong đó, 5.833 ha chuyển sang trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hằng năm khác, như: ngô, khoai, rau, củ, quả, mía, lạc…; 582 ha trồng cây ăn trái ở các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Trà Cú, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và TP Trà Vinh; 247 ha trồng dừa và 853 ha trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản tại các huyện Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và TP Trà Vinh.

Hà Tĩnh thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với hai xã

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, không chạy đua theo thành tích, nhất là cảnh báo những xã có tư tưởng chùng lại trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) sau khi đạt chuẩn, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá lại mức độ đạt chuẩn ở các địa phương. Sau khi rà soát, đánh giá cụ thể, Hội đồng thẩm định đã thống nhất thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn NTM đối với hai xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc và Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Đây là những địa phương đang có tổng số nợ xây dựng cơ bản từ năm tỷ đồng trở lên và việc xác định khả năng thanh toán không bảo đảm chắc chắn.

PV

Chia sẻ