Thêm nội dung bảo đảm quyền tham gia khi sửa đổi Luật về trẻ em

Thứ Ba, 26/11/2013, 06:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa: Trần Hải.
 Font Size:     |  

NDĐT - Trong thời gian tới, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 cần bổ sung chương bảo đảm quyền tham gia của trẻ em.

Đây là ý kiến của của tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về mô hình người đại diện cho trẻ em. Đây là nội dung mới, khó với công tác soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung lần này. Tuy nhiên, vẫn phải thực hiện nhằm bổ sung thêm các quy định về nguyên tắc thực hiện quyền tham gia, các hình thức thể hiện, cụ thể các biện pháp bảo đảm, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, cộng đồng xã hội trong thực hiện quyền tham gia của trẻ.

Theo TS Nguyễn Hải Hữu, quyền trẻ em được quy định trong 23 đạo luật khác nhau ở Việt Nam. Do đó, cần luật hóa để bảo đảm sự hài hòa và thống nhất giữa các đạo luật. Thực tiễn tổng kết Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và đánh giá mười năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em cho thấy một số quy định của Luật chưa thực hiện được do nhiều lý do khác nhau, vì vậy cần sửa đổi. Một số nội dung mới cần được cập nhật như hệ thống bảo vệ trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; tư pháp thân thiện, công tác xã hội trẻ em; bảo đảm quyền tham gia của trẻ em.

Ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xuất phát từ yêu cầu của bối cảnh mới đặt ra với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đó là phòng ngừa, bảo vệ và tái hòa nhập cho trẻ em bị tổn thương, giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển, tiếp cận dịch vụ cơ bản. Ngoài ra, sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng phù hợp với những khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.

Nội dung sửa đổi tập trung vào tên Luật, định nghĩa về trẻ em, nâng độ tuổi trẻ em, bổ sung, sửa đổi một số khái niệm, thuật ngữ như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tổn hại, dịch vụ bảo vệ trẻ em ba cấp độ, chăm sóc thay thế, tư pháp thân thiện với trẻ em, xâm hại trẻ em, lao động trẻ em, các hình thức lao động tồi tệ nhất, xã phường phù hợp với trẻ em…

Ngoài ra, cũng cần thêm các hành vi bị nghiêm cấm như xâm hại trẻ em về mặt tinh thần trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển hiện nay; các hành vi lợi dụng - sử dụng trẻ em làm những công việc không phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của trẻ em.

NGÂN ANH