Chuyện thù lao của hơn 2.500 cộng tác viên dân số tại Lâm Đồng:

“Họ thắc mắc là đúng”!

Thứ Tư, 11/07/2018, 08:01:18

NDĐT – Liên quan đến chuyện thù lao của hơn 2.500 cộng tác viên dân số tại Lâm Đồng, chiều 10-7, đại diện Sở Y tế và Sở Tài chính địa phương đã thông tin làm rõ khúc mắc. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đình Thắng, dù đã chi thù lao đúng theo quy định, nhưng do phụ cấp cộng tác viên dân số nhận được không như trước năm 2017, nên họ thắc mắc là đúng.

“Họ thắc mắc là đúng”!

Đại diện Sở Y tế và Sở Tài chính Lâm Đồng thông tin làm rõ chế độ phụ cấp cộng tác viên dân số tại địa phương.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã thông tin, nhiều cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), thắc mắc, đến nay họ vẫn chưa nhận được khoản thù lao năm 2017, từ nguồn chi T.Ư (100 nghìn đồng/người/tháng). Cụ thể, từ trước năm 2017, mỗi cộng tác viên dân số nơi đây được nhận thù lao 100 nghìn đồng từ nguồn chi T.Ư và 90 nghìn đồng hỗ trợ từ địa phương. Trong khi, nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2017 đã được chuyển về địa phương.

Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Lâm Đồng Hoàng Văn Lợi cho biết, tại văn bản số 367/TCDS-KHTC, ngày 04-7-2017, của Tổng cục DS-KHHGĐ, về việc xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số từ nguồn kinh phí tạm ứng năm 2017, nêu: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm ứng kinh phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2016, chưa phân bổ cho Bộ Y tế để thực hiện và quyết toán trong năm 2017, như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo đó, tạm ứng 100% kinh phí để chi trả phụ cấp cho cộng tác viên dân số năm 2016…

“Theo văn bản này, Lâm Đồng được phân bổ hơn ba tỷ đồng cho sáu hạng mục hoạt động. Trong đó, hơn 1,5 tỷ đồng phụ cấp của cộng tác viên dân số. Số tiền này là chi “trả nợ” phần thù lao của cộng tác viên sáu tháng cuối năm 2016. Bắt đầu từ năm 2017, theo hướng dẫn Bộ Y tế, phần chi thù lao cộng tác viên dân số ở các thôn, xóm, ấp, bản, làng, tổ dân phố và cụm dân cư, do ngân sách địa phương bảo đảm”, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Lâm Đồng, giải thích.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Nhân Dân điện tử, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp cho biết: “Không phải “cắt” mà chuyển nhiệm vụ chi và không thay đổi chế độ. Trước năm 2017 là ngân sách T.Ư bảo đảm, thì giờ ngân sách địa phương chi; mà phần phụ cấp cộng tác viên dân số được giao về ngân sách huyện. Cộng tác viên được hưởng một lần thôi, không bao giờ có chuyện họ hưởng được hai nguồn mỗi tháng (Có nghĩa, trước năm 2017, cộng tác viên dân số nơi đây được nhận phụ cấp 100 nghìn đồng/tháng từ nguồn chi T.Ư, còn địa phương hỗ trợ 90 nghìn đồng - PV). Do không giải thích rõ nên cộng tác viên họ thắc mắc”.

Trên cơ sở văn bản số 7715/BYT-TCDS, ngày 25-10-2016 của Bộ Y tế, về dự kiến một số nội dung chi công tác DS-KHHGĐ từ năm 2017 do ngân sách địa phương bảo đảm; sở, ngành liên quan địa phương đã tham mưu và HĐND tỉnh Lâm Đồng có Nghị quyết 20, ngày 08-12-2016, về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương năm 2017. Trong đó có nêu: “Đối với công tác DS-KHHGĐ cấp huyện và cấp xã, phân bổ kinh phí chi phụ cấp cho cộng tác viên dân số theo quy định”.

Ngày 28-4-2017, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017. Trong đó nêu, mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số là 100 nghìn đồng/người/tháng, theo quy định tại Thông tư 20, ngày 20-2-2013 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Nội dung chi này do ngân sách huyện, thành phố bảo đảm.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định 1125/QĐ-TTg, ngày 31-7-2017, về phê duyệt chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Theo quyết định này, nguồn chi phụ cấp cộng tác viên dân số thuộc “Nhiệm vụ chi của vốn ngân sách địa phương”.

Như vậy, nguồn phân bổ kinh phí T.Ư hơn ba tỷ đồng về Lâm Đồng, theo văn bản 367/TCDS-KHTC, ngày 04-7-2017, của Tổng cục DS-KHHGĐ, có phần phụ cấp cộng tác viên dân số hơn 1,5 tỷ đồng; nhưng là trả phụ cấp ứng trước của sáu tháng cuối năm 2016. Năm 2017, ngân sách từ T.Ư chuyển địa phương về công tác DS-KHHGĐ, chương trình mục tiêu y tế - dân số, không có hạng mục “Phụ cấp cộng tác viên dân số” nữa.

“Qua thắc mắc của cộng tác viên dân số, đây là dịp để chúng tôi rút kinh nghiệm. Khi ban hành chế độ, chính sách mới cần giải thích, hướng dẫn rõ ràng. Qua sự việc này thấy rằng, cán bộ mà không nắm chắc thì làm sao cộng tác viên họ rõ, họ thắc mắc là đúng. Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục DS-KHHGĐ kiểm tra các địa phương, xem thù lao có đến được với cộng tác viên hay không”, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đình Thắng, cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, số liệu về DS-KHHGĐ có tốt hay không, một phần nhờ đội ngũ cộng tác viên. Họ là những người uy tín tại thôn, buôn, tổ dân phố. Dù mức phụ cấp chưa đáng là bao, nhưng có lẽ vì tình yêu dân số nên họ vẫn bám địa bàn…

* Chuyện thù lao của hơn 2.500 cộng tác viên dân số Lâm Đồng

MAI VĂN BẢO