Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở

Thứ Hai, 09/07/2018, 03:33:14

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo hiểm y tế toàn dân, được Bộ Y tế lựa chọn là nội dung quan trọng cho Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7) năm 2018 với chủ đề “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tuyến y tế cơ sở”.

Nâng cao chất lượng  khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở

Cán bộ Trạm y tế xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) khám, chữa bệnh cho trẻ em. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ Y tế có Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19-12-2017 triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2020 và Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19-12-2017 hướng dẫn triển khai mô hình điểm trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, đến năm 2020, có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB BHYT, thực hiện ít nhất 80% trong danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% số trung tâm y tế huyện thực hiện ít nhất 80% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% số dân được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến năm 2025: tất cả số trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện ít nhất 90% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; tất cả trung tâm y tế huyện thực hiện ít nhất 90% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; tất cả các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; toàn bộ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Đánh giá về thực trạng y tế cơ sở hiện nay, Cục trưởng Quản lý KCB (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho rằng, công tác chăm sóc sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở ở một số địa phương chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tại tuyến ban đầu. Năng lực cán bộ y tế tuyến cơ sở còn hạn chế, kiến thức và chuyên môn không được cập nhật. Chưa bảo đảm tính sẵn có và tính tiếp cận các thuốc thiết yếu để phục vụ KCB tại tuyến xã, trang thiết bị y tế cơ bản chưa đầy đủ... Chính vì vậy, Bộ Y tế đang tập trung nhiều nguồn lực, chỉ đạo về tăng cường y tế cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng KCB, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được ngành y tế tiến hành như kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho một số tỉnh, thành phố trong thực hiện quản lý bệnh mãn tính. Hiện một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở. Tại các địa phương này, đối với các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, người có BHYT được khám bệnh, cấp thuốc định kỳ tại trạm y tế gần nhà rất thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bộ Y tế cũng lựa chọn và tổ chức các đoàn khảo sát tại 26 trạm y tế xã, phường của tám tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Yên Bái, Hà Tĩnh nhằm xây dựng mô hình trạm y tế chuẩn để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Với mục tiêu của việc hoàn thiện mô hình chuẩn trạm y tế là, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, KCB cho từng người dân trên địa bàn; cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa cơ sở y tế trên địa bàn và tuyến trên.

Đồng thời, ngành y tế triển khai quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT, góp phần tăng độ chính xác và hiệu quả trong quản lý nhà nước về BHYT. Thông tin từ Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, hiện tỷ lệ liên thông dữ liệu toàn quốc đạt khoảng 97,6% (12.307 cơ sở KCB gửi dữ liệu trong số 12.614 cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT)...

BHYT là nguồn tài chính quan trọng

Ðể đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới y tế cơ sở, Bộ Y tế xác định BHYT là cơ chế tài chính y tế quan trọng cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện BHYT toàn dân, y tế cơ sở phát triển, người có thẻ BHYT được tiếp cận với dịch vụ KCB ngay tại địa bàn sinh sống thay vì phải đi lên tuyến trên. Tiếp cận dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở không chỉ giảm tải cho tuyến trên, giảm chi phí cho người dân và chi phí xã hội, mà còn là cơ hội để được KCB kịp thời, tăng hiệu quả điều trị, hạn chế các biến chứng nặng của bệnh. Y tế cơ sở phát triển, nhất là y tế tuyến xã là cơ hội chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, nhất là người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thậm chí cả bệnh lao, HIV.

Phó Vụ trưởng BHYT (Bộ Y tế) Phan Văn Toàn cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịnh vụ của mạng lưới y tế cơ sở. Bộ Y tế cũng ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Theo đó, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả, bao gồm 78 dịch vụ kỹ thuật KCB và 241 thuốc mà trạm y tế tuyến xã phải cung cấp được (áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật BHYT. Trong đó có một nội dung quan trọng là, đề nghị bỏ quy định giao quỹ KCB cho trạm y tế tối đa bằng 20% quỹ KCB BHYT ngoại trú, việc bỏ quy định giao quỹ sẽ nâng mức chi trả chi phí KCB tại trạm y tế tuyến xã, kể cả chi phí điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, chi trả chi phí thuốc điều trị HIV, lao…, qua đó nâng cao chất lượng KCB BHYT tại tuyến y tế cơ sở, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của người có thẻ BHYT ngay tại tuyến cơ sở, giảm tình trạng người bệnh lên tuyến trên điều trị gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên… Đồng thời, Bộ Y tế đang nghiên cứu, xây dựng để triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin thống nhất trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán BHYT.

Hết năm 2017 có 79,9 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số; ước tính đến ngày 31-5-2018 có 81,3 triệu người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số, hoàn thành chỉ tiêu của Đảng, Quốc hội giao trước bốn năm (Đảng, Quốc hội giao tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 là hơn 80%), vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 (năm 2017 Thủ tướng giao 82,2%), trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới sáu tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

THẢO AN