Tư vấn - Đối thoại

Chưa đủ điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Chủ Nhật, 11/03/2018, 18:47:11
 Font Size:     |        Print

Hỏi: Chồng tôi sinh năm 1965, đã có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và đang tham gia tiếp BHXH tự nguyện (đã tham gia BHXH tự nguyện được gần 2 năm). Nay chồng tôi muốn đóng BHXH tự nguyện luôn một lần để hưởng chế độ hưu trí, có được không? Nguyễn Thị Vui (Hà Nam)

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Như vậy, để được hưởng lương hưu thì chồng bà phải đóng BHXH từ đủ 20 năm và đủ 60 tuổi. Theo thông tin bà cung cấp, chồng bà có tổng thời gian đóng BHXH gần 17 năm (cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện). Do vậy chồng bà cần phải đóng BHXH (theo hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc) cho đủ 20 năm thì đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu áp dụng đối với người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm. Trường hợp của chồng bà chưa đủ điều kiện về tuổi đời (60 tuổi) nên không thuộc đối tượng đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động để đi xuất khẩu lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Vi Văn Thành (Ðồng Nai)

Trả lời:

Ðiều 49 Luật Việc làm quy định: Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Ðã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- Ðã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Ði học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Như vậy, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động để đi hợp tác lao động ở nước ngoài theo hợp đồng thì bạn không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ðược hưởng chế độ thai sản

Tôi được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài, vẫn được đóng đầy đủ các chế độ và nhận 40% lương hằng tháng. Trong thời gian công tác ở nước ngoài, tôi đã sinh con. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nguyễn Thị Hằng Nga (TP Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 85; Khoản 1 Ðiều 86 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Ðiều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLÐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ LÐ-TB và XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Khoản 2, Khoản 3 Ðiều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Vậy nếu bạn có thời gian đóng BHXH đủ theo quy định thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là sáu tháng.

Chia sẻ