Điều chỉnh quy mô xây dựng tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Chủ Nhật, 19/03/2017, 18:59:11
 Font Size:     |        Print

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi từ hai làn xe thành bốn làn xe. Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát, phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về số liệu báo cáo; chủ động cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT để bổ sung phần vốn còn thiếu cho dự án sau khi điều chỉnh.

Tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có điểm đầu tại Km 02+104.11 thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (được kết nối với điểm cuối gói thầu CW3B thuộc Dự án xây dựng cầu Vàm Cống); điểm cuối tại Km 53+279 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (kết nối với dự án tuyến tránh Rạch Giá đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014).

Chia sẻ