Ngày 16-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Ðảng tại địa phương. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.