280 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Năm, 14/03/2019, 17:25:19

NDĐT- Đến hết tháng 2 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 280 nghìn người.

280 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lao động phi chính thức là đối tượng hướng tới của bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh minh họa: Thủy Nguyên).

Thông tin của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, đến hết tháng 2 năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 280 nghìn người.

Con số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cũng cán mốc 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Hai tháng đầu năm cũng ghi nhận gần 30 triệu lượt người được bảo đảm các quyền lợi về BHXH, BHYT. Trong đó, 19.791 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 108.088 người hưởng trợ cấp một lần. Ngoài ra, gần 28 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh BHYT.

Theo Luật BHXH 2014, lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất.

Điều kiện hưởng lương hưu với lao động tham gia BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Người tham gia có thể chọn lựa các phương thức đóng hằng tháng, hằng quý, sáu tháng hoặc một năm. Bên cạnh đó, họ cũng có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần. Đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu, nhưng thời gian còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu ngay sau tháng đóng đủ tiền.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định (700 nghìn đồng), và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Từ 1-1-2018, Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Tiền hỗ trợ tính theo phần trăm mức đóng BHXH hằng tháng của mức chuẩn hộ nghèo tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).