Tư vấn, đối thoại

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Thứ Hai, 11/03/2019, 03:45:17

Bên cạnh những trường hợp được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng toàn bộ bảo hiểm y tế (BHYT) thì có những nhóm được Nhà nước hỗ trợ một phần để tham gia BHYT. Xin hỏi, mức hỗ trợ cụ thể với các nhóm này là bao nhiêu? Số tiền hỗ trợ là cố định hay có được điều chỉnh khi mức đóng BHYT thay đổi? NGUYỄN THỊ HÀ (Sơn La)

Trả lời:

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, từ ngày 1-12-2018, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này (người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều);

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này (học sinh sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình).

Điều 10 Nghị định 146 cũng quy định việc xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở. Theo đó:

1. Đối với nhóm đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định này mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT:

a) Số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hằng tháng được xác định theo mức đóng BHYT nhân (x) với mức lương cơ sở. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng được điều chỉnh kể từ ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, mức lương cơ sở mới;

b) Số tiền đóng BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi được tính từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ em là người Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, số tiền đóng BHYT được tính từ ngày trẻ về cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này:

a) Số tiền đóng của người tham gia và hỗ trợ của ngân sách nhà nước hằng tháng được xác định theo mức đóng BHYT nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm người tham gia đóng BHYT;

b) Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

3. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này:

a) Số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng BHYT nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT;

b) Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp cấp cứu

Đối với người lao động xa nhà, khi nhập viện cấp cứu thì có phải xuất trình thẻ BHYT ngay không? Nếu vào viện không có hợp đồng với bảo hiểm thì cần xử lý như thế nào? NGUYỄN VĂN HẢI (Bình Định)

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh (trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã) trước khi ra viện.

Cơ sở khám chữa bệnh không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH theo quy định.