Văn học - nghệ thuật Ðà Nẵng trong dòng chảy mới

Chủ Nhật, 15/04/2018, 20:12:56

Hoạt động văn học - nghệ thuật (VHNT) những năm qua tại thành phố Ðà Nẵng có nhiều khởi sắc. Từ nỗ lực của mỗi văn nghệ sĩ cùng sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ sáng tác từ chính quyền thành phố, đã góp phần làm nên một diện mạo VHNT thành phố sau hơn 43 năm hình thành, phát triển, nhất là sau hơn 20 năm Ðà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Ðà Nẵng Bùi Văn Tiếng, sau nhiều năm phát triển, hiện tại, Ðà Nẵng đã có lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo ở đủ các lĩnh vực, từ văn học đến các loại hình nghệ thuật, biểu diễn, sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình. Tính đến đầu năm 2018, Ðà Nẵng có một văn nghệ sĩ được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và tám văn nghệ sĩ được trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT; ba văn nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND và 29 người được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ngoài ra, nhiều văn nghệ sĩ Ðà Nẵng còn giành được các giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới", Liên hiệp các Hội VHNT TP Ðà Nẵng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu mới, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðiểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết 23 là môi trường và điều kiện phát triển đa dạng VHNT của thành phố ngày càng được hoàn thiện, thông qua hai nguồn là Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT của Trung ương và Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT của TP Ðà Nẵng. Qua đó, hỗ trợ văn nghệ sĩ xuất bản, giới thiệu tác phẩm đến công chúng; giúp nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan trong nước và quốc tế. Trung bình mỗi năm, có khoảng 10 tác phẩm mới được hỗ trợ in ấn, xuất bản. Nhiều nội dung của Nghị quyết 23 cũng được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo mới cho VHNT như thành lập Hội đồng lý luận phê bình VHNT; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ ngang tầm với yêu cầu mới; tổ chức hiệu quả các chuyên đề, hội thảo như Văn xuôi kháng chiến Quảng Nam - Ðà Nẵng giai đoạn 1945 - 1954, Chắp cánh cho ca khúc bay xa, Ðưa tuồng xuống phố... Hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội VHNT đã tổ chức hiệu quả nhiều chuyến đi thực tế cho văn nghệ sĩ.

Những năm gần đây, lãnh đạo TP Ðà Nẵng rất quan tâm đến hoạt động VHNT cũng như hỗ trợ cho các sáng tác của các văn nghệ sĩ. Ðiều này đã tạo một động lực không chỉ về tài chính mà còn là động lực tinh thần để văn nghệ sĩ có những sáng tạo trong nghề nghiệp của mình. Ðơn cử như Ngày thơ Việt Nam hiện đã trở thành ngày hội chung của những người yêu thơ chứ không riêng gì văn nghệ sĩ, thu hút đông công chúng cùng tham gia, tạo được hiệu ứng xã hội tốt. Tuy nhiên, nói chung VHNT bao giờ cũng phải đổi mới, không bằng lòng với những thành quả đã đạt được. Với sự hỗ trợ của thành phố, Liên hiệp các hội VHNT cùng các hội chuyên ngành như Hội Nhà văn cần tìm tòi, đổi mới hướng đi, đổi mới chính mình, từ trong sáng tạo và các sinh hoạt học thuật. Qua đó, các nhà văn, nhà thơ có điều kiện giao lưu để khắc phục hạn chế.

Năm 2018, Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Ðà Nẵng xác định là năm của lý luận phê bình VHNT, nhằm cân bằng giữa sáng tác và phê bình, không chỉ là trong lĩnh vực văn chương mà còn trong tất cả các lĩnh vực khác. Từ đó, tác động ngược lại đối với lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, trở thành người bạn đồng hành để làm cho hai lĩnh vực này phong phú, sâu sắc, nhân văn hơn. Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Ðà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết: "Lãnh đạo thành phố sẵn sàng đặt hàng, ký kết với các nhà văn, nhà thơ để đầu tư những tác phẩm văn học, nghệ thuật và nghiên cứu, lý luận có giá trị. Hy vọng thời gian tới, hoạt động VHNT Ðà Nẵng có những bước tiến mới, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng".

Nguyễn Thị Anh Ðào