Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội mở rộng hợp tác

Thứ Sáu, 13/10/2017, 08:07:26
 Font Size:     |        Print
 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội mở rộng hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí, trong đó có báo Nhân Dân điện tử.

NDĐT - Là đầu mối tập trung thông tin về du lịch và đầu tư, Trung tâm Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội hiện đang mở rộng việc quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.

Ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội cho biết, trung tâm được thành lập từ việc hợp nhất sáu trung tâm của các sở liên quan (gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và một Trung tâm của Ban chế xuất của Hà Nội) vào năm 2015, quyết định do Thủ tướng Chính phủ ký. Trung tâm hoạt động trên cả ba lĩnh vực Nông nghiệp, Đầu tư và Du lịch. Nhiệm vụ của Trung tâm là đẩy mạnh quảng bá các sự kiện trong các lĩnh vực này. Ông Nguyễn Gia Phương cũng cho biết thêm, hiện nay trong 63 tỉnh thành của cả nước đã có 11 tỉnh thành xây dựng mô hình hợp nhất như Trung tâm.

Ông Nguyễn Gia Phương cũng cho biết, bản chất về mặt hoạt động của Trung tâm là đầu tư, gắn kết tuyên truyền quảng bá. Hiện nay Trung tâm có khoảng 100 cán bộ công nhân viên, và trung tâm vẫn tuyển những cán bộ giỏi, thành thạo ngoại ngữ để phù hợp với công việc đối ngoại.

Việc mở rộng hợp tác tuyên truyền là xu hướng chung trong truyền thông hiện nay, và ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng trong quảng bá cho du lịch. Những ấn phẩm báo điện tử, đặc biệt là báo tiếng nước ngoài đang tỏ ra hữu hiệu trong việc quảng bá này.

Một trong những đơn vị hợp tác quảng bá cùng Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội là báo Nhân Dân điện tử, với các ấn phẩm bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Đây là địa chỉ quảng bá, cung cấp thông tin về du lịch cũng như xúc tiến đầu tư ra nước ngoài chính thống, chất lượng dành cho những ai có nhu cầu tìm hiểu.

Việc mở rộng quảng bá du lịch của Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội nhằm phát huy thế mạnh của các bên và cũng nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng nhưh oạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Hà Nội.

TUYẾT LOAN

Chia sẻ