Nhịp đập Truông Bồn

Thứ Năm, 13/07/2017, 20:05:31
 Font Size:     |        Print

Tưởng niệm 13 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn

31 tháng 10 năm 68

Ngày - tháng - năm…

lịch trái tim mình

Truông Bồn ngất trời bom dội

13 thanh niên xung phong

Vỡ òa vách núi

Gió còn hú gọi

Rừng tròn mâm hoa…

31 tháng 10 năm 68

Ngày - tháng - năm…

lịch trái tim mình

13 thanh niên

đã hòa vào đất

Thành nhịp đập Trường Sơn

Nhịp đập chiến tranh

tầng tầng lớp lớp

Sẽ không sách nào ghi hết

Chỉ có trái tim

mới biết

Mọi tận cùng lịch sử đi qua!

TRỊNH CÔNG LỘC

Chia sẻ