Viện Văn khắc và Mỹ văn (Pháp) vinh danh giáo sư Phan Huy Lê

Thứ Hai, 20/03/2017, 19:59:48
 Font Size:     |        Print

Tối 20-3, tại Đại sứ quán Pháp, giáo sư Mi-xen Din-cơ, Thư ký trọn đời Viện Văn khắc và Mỹ văn (Pháp) đã trao danh hiệu vinh danh giáo sư Phan Huy Lê vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội và những đóng góp của ông cho công cuộc bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa của Việt Nam.

Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học năm 2016 và Tiến sĩ danh dự Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, đã được bầu là Thông tín viên Viện Văn khắc và Mỹ văn từ năm 2011. Năm 2011, trong một dịp thăm Thư viện Viện Pháp, khi được giới thiệu một số tư liệu quý ở đây, chính giáo sư Phan Huy Lê là người đã phát hiện ra bản thảo minh họa của tác phẩm Lục Vân Tiên được thực hiện từ thế kỷ 19.

PV

Chia sẻ