Hơn 6,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Thứ Tư, 30/05/2018, 20:44:26

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5-2018, lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 1,1 triệu lượt, giảm 13,5% so với tháng trước và tăng 19,4% so với tháng 5-2017.

Tính chung 5 tháng đầu năm, số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 6,7 triệu lượt, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách đến từ châu Á tăng 33,3%, tăng mạnh nhất ở các thị trường: Hàn Quốc (62,1%), Trung Quốc (37%); khách đến từ châu Âu tăng 11,8%, từ châu Mỹ tăng 13,8%; từ châu Ðại Dương tăng 12,1%, từ châu Phi tăng 20,9%.

Tổng thu từ khách du lịch (cả khách trong nước) ước đạt 260.200 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2017.

PV