Có một loài hoa đã nở sáng nay

Thứ Năm, 07/06/2018, 19:05:59
CÓ một loài hoa đã nở sáng nay

Khi tôi đến

Và mây kia rời vai một thiếu phụ

Nghe gõ đường xa

Ngựa đường xa

Mây thở nhẹ một lời luyến ái

Ngày đung đưa tiếng khèn gọi bạn

Xa tiếng môi thì thào

Liếp vách hé những ngón tay mở

Củi lửa nào vỗ nốt giời sương?

Khi em đến

Có một loài hoa đã nở sáng qua

Trên lối trâu đi tiếng mõ vọng

Còn gió ngang đèo phơi đồi bãi

Gã si tình vắt vẻo nốt cơn say...

Khi tôi đến

Có một loài hoa đã nở sáng nay!

LÝ HỮU LƯƠNG