Lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú“

Thứ Năm, 31/05/2018, 06:35:20

NDĐT – Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 30-5 đến ngày 19-6, Bộ đăng tải dự thảo danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú“

Đây là dự thảo danh sách hồ sơ đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, có 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II do 59 Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ.

Kết quả, Hội đồng cấp Bộ đã thông qua danh sách 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 570 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

Theo đó, danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” dẫn đầu là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với bảy hồ sơ, Thừa Thiên - Huế (sáu hồ sơ), Phú Thọ (sáu hồ sơ), Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bình Định mỗi tỉnh có bốn hồ sơ, Quảng Ngãi, Lạng Sơn mỗi tỉnh có ba hồ sơ…

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” dẫn đầu là Kon Tum (31 hồ sơ), Nghệ An (26 hồ sơ), Đác Lắc (24 hồ sơ), Thanh Hóa (23 hồ sơ), Đác Nông (21 hồ sơ)…

Dự thảo này được đăng tải trên trang web http://bvhttdl.gov.vn kể từ ngày 30-5 đến hết ngày 19-6.

KHÁNH NGUYÊN