Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản

Thứ Sáu, 19/05/2017, 21:24:45
 Font Size:     |        Print

Ngày 19-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị quán triệt thông báo Kết luận số 19 - KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư, hoạt động xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực với những bước phát triển quan trọng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều bất cập, như thiếu ấn phẩm tương xứng nhu cầu người đọc; năng lực của các nhà xuất bản chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu sự phối hợp, gắn kết, phối hợp giữa các lĩnh vực in, xuất bản, phát hành, thư viện...

Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chú trọng hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành, thư viện. Các cơ quan chủ quản, nhà xuất bản, công ty phát hành sách... đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả...

PV

Chia sẻ