Trách nhiệm không của riêng ai

Thứ Năm, 10/08/2017, 19:21:20
 Font Size:     |        Print

Hồi nào tới giờ hay nghe dân tình phàn nàn về việc làm các giấy tờ, thủ tục hành chính sao lắm trục trặc, nhiêu khê. Chú mày có thấy vậy không?

- Anh Ba nói vậy là có ý... chi đây?

- Ý là có vẻ như sự nhiêu khê vẫn còn nên...

- Nên sao?

- Thành phố mới chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại đơn vị. Ðồng thời kêu gọi, vận động người dân tham gia đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua hệ thống đánh giá mức độ hài lòng.

- Ðó là việc cần làm, nên làm vì mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và cho mỗi người, sao lại phải kêu gọi, vận động ?

- Ấy là vì tính tự giác và trách nhiệm với cộng đồng của dân mình chưa cao. Ai cũng có thể phàn nàn, nhưng hành động để bớt đi những lời kêu ca, phàn nàn thì không phải ai cũng hăng hái tham gia. Chú mầy không thấy...

- Thấy chuyện chi?

- Nhiều người kêu phố phường lắm rác, nhưng rồi chính người ta vẫn cứ vứt rác bừa bãi, miễn là trong nhà mình sạch, ngoài đường thì mặc kệ. Cho dù đã tuyên truyền, vận động và cả xử phạt nữa nhưng tình hình không chuyển biến được bao nhiêu!

- Ờ, đúng là có chuyện đó! Người ta cứ kêu ca, cứ phàn nàn nhưng rồi lại cứ nghĩ trách nhiệm xử lý, khắc phục hay góp phần làm thay đổi thực trạng là của ai đó chớ không phải của mình.

- Khó vậy đó! Chê bai hoài nhưng lại không mấy người chịu hành động để cải thiện tình hình. Tới khi được mời tham gia đánh giá để có căn cứ, cơ sở xử lý lại cũng ngần ngại, né tránh nốt. Thành ra, cứ phải kêu gọi, vận động riết mà chưa có nhiều chuyển biến tích cực đó Tư!

- Chỗ này cần phải làm cho mọi người rõ, muốn có một nền hành chính thật sự phục vụ dân thì trách nhiệm không chỉ của riêng chính quyền và các cơ quan liên quan mà bản thân mỗi người dân cũng phải tích cực tham gia bằng ý kiến hay hành động cụ thể thì mới thành công được. Trong chuyện nầy, trách nhiệm là không của riêng ai hết!

TƯ BÚA

Chia sẻ