Hiệu ứng tích cực

Thứ Ba, 28/02/2017, 02:44:04
 Font Size:     |        Print

Hồi nào tới giờ vẫn nghe người ta nói nhiều về hiệu ứng sụp đổ, hiệu ứng dây chuyền mà em chỉ hiểu lơ mơ. Giờ muốn nhờ anh Ba giải nghĩa cho thật cụ thể để hiểu cho thật kỹ hiệu ứng là cái chi chi, có được không?

- Ðược chớ sao không! Vấn đề là…

- Là phải thêm điều kiện chi nữa sao?

- Không, không có điều kiện chi hết mà chỉ muốn biết là chú mầy muốn hiểu theo nghĩa bác học có tính lý luận cao hay là nghĩa đời thường nôm na, thực tế?

- Nghe kiểu bác học coi sao?

- Vậy thì hiệu ứng là sự biến đổi của một hệ nào đó khi chịu tác động của một tác nhân nhất định.

- Hổng hiểu chi hết trọi là sao, anh Ba?

- Nghĩa bác học thì phải trình độ bác học mới hiểu được. Cỡ chú mầy thì sao đủ trình mà hiểu nổi!

- Vậy anh Ba hạ xuống cỡ bình dân dễ hiểu, dễ nhớ cho em nhờ chút đi!

- Kiểu bình dân thì là ai đó, làm một việc chi đó có ảnh hưởng, có tác động làm thay đổi thái độ, hành động, kết quả của nhiều người, nhiều việc. Kết quả dây chuyền như vậy gọi là hiệu ứng.

- Nghe vẫn khó hiểu quá đi. Xin anh Ba cho một thí dụ cụ thể cho dễ hình dung.

- Có ngay và luôn đây! Vậy chú mày có thấy…

- Thấy chi?

- Mấy bữa nay người dân sống hai bên phố ở quận 1 đang tự giác tháo dỡ, cất bỏ những thứ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép không?

- Có thấy! Vậy thì sao ta?

- Vậy theo chú mầy thì tại sao lại có chuyện lạ vầy?

- Vì thấy chánh quyền quận kỳ nầy hành động mạnh. Vừa kiên quyết vừa công bằng trong việc xử lý, xử phạt những hành vi vi phạm vỉa hè, lòng đường, bất kể đó là ai.

- Nếu chánh quyền không làm vậy thì dân tình có tự nguyện, tự giác vậy không?

- Chắc là không có chuyện đó đâu, anh Ba!

- Vậy rõ ràng là chú mầy đã thấy hành động tích cực của chánh quyền có tác động tích cực vào suy nghĩ, hành vi của người dân rồi đó. Kết quả lan truyền theo kiểu đó gọi là hiệu ứng. Ở trong trường hợp nầy thì gọi là…

- Hiệu ứng tích cực phải không, anh Ba?

- Chính xác, là hiệu ứng tích cực!

TƯ BÚA