Vị thế Việt Nam 2018

Sau đại thắng vang dội Mùa Xuân 1975, có một lập luận tiêu cực hay một áp đặt hận thù cho rằng, người cộng sản Việt Nam có thể giỏi trong chiến tranh, trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, nhưng trong kiến tạo, dựng xây sẽ chỉ là một con số KHÔNG tròn trĩnh, họ sẽ mặc nhiên lôi dân tộc về thời kỳ đồ đá nguyên sơ chìm trong sự mông muội và tụt hậu nhỡn tiền.

Lịch sử nhắc ta đón vận hội

Lịch sử có những khúc quanh định mệnh được tạo ra bởi góc nhìn của một triều đại. Lần lại lịch sử, chúng ta có thể thấy vận hội nước Nam đã nhiều lần bị lỡ cơ hội vươn lên. Rõ nhất là bối cảnh các nước châu Á vào thế kỷ 19 đang bị các nước công nghiệp phương Tây tràn tới.

Bài ca Tháng Mười

Một tờ báo lớn ở nước Nga đã nêu lên nhận xét được dư luận báo chí thế giới đồng tình: năm 2017 ở Việt Nam có ba sự kiện mang ý nghĩa ngang nhau về tầm vóc: Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng; kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; và những thành tựu ngoạn mục của công cuộc đổi mới.

Một năm lắm chuyện lạ

Hiếm có năm nào trên thế giới lại xảy ra lắm chuyện lạ như năm 2017. Ta hãy thử xem có phải như vậy không.

50 năm trước, Bác Hồ với Tết Mậu Thân

Nói về tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với miền nam ruột thịt, nhà thơ Tố Hữu viết:

Xuân này, lại bàn chuyện vận hội

Như mọi năm, Xuân năm nay, ta lại bàn chuyện vận hội. Nhưng vận hội từ đâu đến? Từ trên trời sa xuống? Từ dưới đất trồi lên? Hay từ bên ngoài đưa vào?

Thời đàm

Thách thức & vận hội

Một năm đầy biến động vừa qua đi. Không chỉ là những vặt vãnh, quẩn quanh, không chỉ là những xao động bề mặt, mà đã có nhiều điều để trông đợi, hy vọng.