50 năm trước, Bác Hồ với Tết Mậu Thân

Nói về tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với miền nam ruột thịt, nhà thơ Tố Hữu viết:

Xuân này, lại bàn chuyện vận hội

Như mọi năm, Xuân năm nay, ta lại bàn chuyện vận hội. Nhưng vận hội từ đâu đến? Từ trên trời sa xuống? Từ dưới đất trồi lên? Hay từ bên ngoài đưa vào?

Vị thế Việt Nam 2018

Sau đại thắng vang dội Mùa Xuân 1975, có một lập luận tiêu cực hay một áp đặt hận thù cho rằng, người cộng sản Việt Nam có thể giỏi trong chiến tranh, trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, nhưng trong kiến tạo, dựng xây sẽ chỉ là một con số KHÔNG tròn trĩnh, họ sẽ mặc nhiên lôi dân tộc về thời kỳ đồ đá nguyên sơ chìm trong sự mông muội và tụt hậu nhỡn tiền.

Tết ở nhà bạn

Tôi theo bạn đến Ea Kar vào những ngày cuối Chạp, rời phố phường đồng bằng về rẫy nương núi đồi ăn Tết.