Khúc mộc tháng Giêng

Thứ Năm, 12/01/2017, 07:27:55
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Phạm An Hải

Đúng hẹn lại về
Hết đò mùa đông, bước lên đồng bãi
Bươm bướm mặt trời rước lối
Từng bước… từng bước cao trào

Nép vào ngày mắc cỡ
Gai sắc nhọn hoa sắc thắm
Đâu chịu hèn cỏ chầu cỏ chó
Xanh phải đứng mà xanh

Lích chích sẻ mổ nắng
Luống rò là đà ngồng cải
Én vút vút tầng không
Chân đê rướn mỏi cổ cò

Gió bết nồng bùn đất
Lặng nghe lúa trở giọng thì
Tiếng be bờ trổ nước
Tiếng rủa đám rầy sâu... rủa đám rầy sâu…

Giêng còn giữ hẹn với quê
Mục đồng nằm ngửa cổ
Đứa nào ừng ực dòng sông
Dòng sông trên trời đổ xuống.

Đỗ Thượng Thế