Những chiêc lá rơi

Thứ Năm, 12/01/2017, 07:26:16
 Font Size:     |        Print
 

Những chiếc lá giờn trên mặt đất
Gió quẩn chiều lá nhởn nhơ bay
Có tiếc buổi cành xanh ứ nhựa?
Có thương thời nõn nẩy mầm cây?

Những chiếc lá rơi - vàng rụng cuối mùa
Mùa đi… Mùa đi… Mùa đi mãi
Lại một mùa xuân tới
Mùa xuân nào mới hơn?

Ta đã mỏi bao mùa
Ta đã mòn bao tuổi
Những mùa xuân… mùa xuân tiếc nuối
Lá cứ nhởn nhơ như kẻ vô tình!

Quang Hoài