Phía trước là tương lai

Trời đất trắng xóa một mầu vì tuyết. Năm nay rét đậm rét hại, con bò nhà Súa đã phải đem vào chái nhà nhốt rồi. Người có cái áo mặc thì không bị chết rét, chứ con bò này mà chết rét thì cả nhà cũng chết theo luôn. Vì nó là bò vay của ngân hàng theo diện luân chuyển. Nó chết là phải đi vay tiền mua con khác. Thế thì có bán cả nhà đi cũng không đủ tiền mua một con bò gần chết rét như bò nhà Súa đang nuôi.

THỜI ĐÀM

Phẩm chất mỗi dân tộc được hình thành từ hoàn cảnh tự nhiên của đất nước, được chắt lọc, đào luyện qua lịch sử xây dựng, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Là một quốc gia “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, nơi “lịch sử chọn ta làm điểm tựa”, Sức sống Việt đã hình thành!