Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ

Thứ Sáu, 08/06/2018, 04:06:45
 Font Size:     |        Print

NDĐT - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai đồng chí là Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, đồng chí Điêu Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, vì vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Được phân công phụ trách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nhưng năm 2016 đồng chí Điêu Bình Dương đã thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện, ban hành văn bản trái quy định của Nhà nước; tự ý nghỉ việc không xin phép theo quy định, vi phạm Luật Cán bộ, công chức, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan nơi công tác.

Đồng chí Hạng Nhè Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì trong thời gian được phân công phụ trách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định 755 trên địa bàn huyện Nậm Pồ, song năm 2016 để xảy ra sai phạm: tham mưu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và trực tiếp ban hành văn bản trái quy định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách của Nhà nước để cấp dưới thực hiện sai. Vi phạm của đồng chí Hạng Nhè Ly đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Trước đó, năm 2016, từ phản ánh của nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, nông cụ, con giống theo Chương trình 135, 30a và Quyết định 755 có nhiều sai sót, hạn chế, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh và kết luận: Việc thẩm định giá, con giống và giá máy móc nông cụ tại huyện Nậm Pồ thiếu sự quản lý khiến giá của nhà thầu cao hơn so với giá thị trường; UBND huyện Nậm Pồ đã phê duyệt sai đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ; cung cấp máy móc nông cụ không đúng chủng loại… làm giảm hiệu quả các chương trình hỗ trợ, giảm niềm tin của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

PHƯƠNG ANH