Trình Quốc hội Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Thứ Năm, 07/06/2018, 03:14:28
 Font Size:     |        Print
 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đọc tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

NDĐT – Sáng 7-6, Quốc hội đã nghe trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Tờ trình Luật Công an nhân dân (sửa đổi) cho biết, trong thời gian qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật, bộ luật có những quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân như: Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật Cảnh vệ năm 2017… đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2014 bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Trong khi đó, thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014 cho thấy, ngoài những kết quả tích cực cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như: chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nên việc triển khai thi hành còn lúng túng; thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chưa phù hợp; chưa quy định rõ, đầy đủ về phát triển công nghiệp an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Hiến pháp năm 2013 và để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới...

Luật Công an nhân dân sửa đổi tập trung chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: cơ cấu và phân loại lực lượng trong Công an nhân dân; Công an xã, thị trấn trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, về công nghiệp an ninh.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung bổ sung, chỉnh sửa trong Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

NHÓM PHÓNG VIÊN. Ảnh: ĐĂNG KHOA